22. september 2010

I starten av sitt forfattarskap ynskte Bjørnstjerne Bjørnson å nytte Aasen sitt landsmål, noko han gjorde med fyrsteutkastet til "Arne". Utgjevinga vart ikkje så godt motteke, og det var vanskeleg å selgje boka. Seinare bytta Bjørnson forleggar og fekk utgjeve "Arne" på nytt, men då var ikkje målforma den sama lengre.

Hadde Bjørnson ikkje møtt slik motvilje med landsmålet og berre fortsett slik han starta kan det tenkast at "Ja, vi elsker", kunne vore på landsmål!

19. september 2010

I dag var eg med på Student Hike. Det er ein tur opp til Fløyen og så ein runde oppe i Bergensfjella, arrangera av BuddyBergen. Det er ein organisasjon som knyt norske og utanlandske studentar saman. Kvar norske student får "utdela" ein utanlandsk student og poenget er å vise studenten "din" kva Bergen har å bu på som studentby.

På turen vart me dela inn i grupper på 5-6, på gruppa mi var me to norske, ei tysk og to frå Taiwan. Det er veldig artig å snakke med folk frå andre land, for samtala får fleire innfallsvinklar, på sama tid som ein oppdagar at ein ikkje er så ulike.

Gruppe 8: Anne Mette (fotograf), Signe, Marina, Hung-Ju og HankSjå på desse nydelege tree. Dei var på ein måte heilt perfekt utforma, og så likna dei slike tre me hadde i LEGO heime!

UlrikenMidt i løypa "mista" me reisefølget frå Taiwan. Dei hadde visst gått ein heilt anna veg, men til slutt kom dei til rette att. Som avslutning på turen fekk me middag, servera under to store telt midt i skogen!

Prikken over i-en var gratis tur med Fløybanen ned, det visste ikkje eg (fordi eg hadde gløymt å lesa på lappen) med det gjorde gått for to gummistøvleføtar!