19. mai 2010

Hjelp meg!

”Det sku bo folk i husan, husan e som folk. Folk treng hus og hus treng folk, i all si tid.”
Kari Bremnes

Eg treng hus. Ein plass å bu i Bergen frå august til desember!

Hjelp meg!

Bilete seier meir enn ord, og slik såg min 17.Mai ut. Det var rett og slett ein artig og kjempefin dag!

17. mai 2010


Eg trudde eg hadde blitt vaksen på dei 4 åra som har gått sidan bilete eg held i hand vart teken, men eg kan ikkje sjå så mykje forskjell. Einaste må vera at eg har fått større nase, og eg veit ikkje om det er noko sikkert alderdomsteikn?

Eg veit ikkje om eg såg ut som ein 21-åring då eg var 16, eller om eg ser ut som ein 16-åring no? Ikkje at eg bryr meg så veldig, har ikkje nådd ein alder der eg skulle ynskje eg var yngre, noko eg håpar eg aldri gjer.

Kvar gong eg ser reklame på alders- eller rynkekrem tenkjer eg at når eg blir gamal skal eg gå alderdomen i møte med heva hovud. Dessutan vil eg mykje heller vera eit frisk skrukketroll enn ei sjuk barbiedokke!