5. desember 2008

I dag....

...såg eg ei mor som sat i bilen og såg ut gjennom glasruta medan ungane var ute og gjekk på skøyter. Det var trist å sjå at ho kje brydde seg meir om unganes fritid, og heller vart sitjande i bilen.
heve eg sett noko som eg tidlegare berre har høyrt om, nemleg menneske som kastar heilt nye og bruklege ting. Her om dagen va me på besøk til ein gjenbruksstasjon, i samband med eit miljøprosjekt me har, og då kom d køyrandes ei dame med ein heilt ny kontorstol, lappen hekk framleis på. Ein av arbeiderane tok ei øks og hogg den sund, medan me sto å såg på. Me var der for å sjå korleis gjenbruksdelen fungerar, men resultatet vart at me såg at d kje fungera. D er trist at me kastar og øydelegg nye ting, og på sama tid er bekymra for miljø og kvar me skal gjera av alt søppelet!

Men for å skrive noko positivt, så har me fått kommunen veldig positiv til ideen om å starte ein gjenbruksstasjon i Rissa kommune, me skal ha møte med dei på måndag. Spennande kva utfallet blir!

2. desember 2008

Tenk

i dag va eg på biblioteket og eg heve alli før møtt noko sø hjelpsom og snill som bibliotekaren på biblioteket i Rissa. Eg gløymer som regel lånekortet mitt, men han berre smiler og seier "viss æ ikkje huske feil, så hette du ferr Rui" I dag va han ekstra hjelpsom, fø eg fann nemleg ei bok som eg ville låne. D viste seg at d eksemplaret eg fann kje va te utlån, men skulle gjevast vekk te alle 4-åringar som kom innom. Fø å sei d slik sø va d ei bornebok! Men mannen bak disken spratt opp og for inn på borneavdelinge for å finna eit anna eksemplar te meg. D gjorde han kje, men då sette han seg ned og registrera ei ny bok sø meg. Heile tia va han like blid:) I tillegg spurte eg om opningstiene te ei bu, og då sprang han opp på servicetorget i kommunen for å spørje om nummeret. Då han kom ned att ringte han, bue hae kje fast opningsti, sø han skreiv ned namn og nummer, han hae nemleg avklara på telefon at eg kunne ringe og sø kunne me avtale ei gong dei kunne halde ope! Utruleg! Ei anna gong spurte eg ette jolebøkar (i slutten av november), då beklaga han at dei kje hae sett dei fram endå, men han viste meg lageret deira, fann ein stol eg kunne sitje på og beklaga at d va kaldt og dårleg ljos på lageret!

BUssjåførane æ au i ei klasse fø seg. Dei svippar meir enn gjerne elevar frå folkehøgskulen uppom skulen, sjølv om kje d æ ein del av ruta! Då eg ei gong måtte bytte buss rett før eg skulle av beklaga bussjåføren d, og at d va sø kaldt i bussen (d va lunka, kje noko å klage ivi:) og sø sa han at han va lei seg fø at han hae gløymt å setje på varmen tidlegare. Då eg gjekk av bussen hjalp han kje berre bagasjen ut av bussen, men han hjalp meg med å få den på ryggen! D æ slik bussjåførar skø vera, han hae (og sikkert heve han d endå) skikkeleg bart, og d æ slik trønderske bussjåførar skø vera!