14. november 2008

Før midten av 1800-talet fanst d berre to bøker i ein vanleg familie: salmeboka og Bibelen. Dårleg forteneste og kummerlege kår gjorde det meir freistande å ty til brennevinet enn til boka. 16 liter i året per nordmann rundt 1850, mot 1,6 i dag, talar sitt klare språk.

Eksamen nærmar seg

For tida les eg ei tolking av novella "Lillebror" av Aksel Sandemose, om Ole som skadar veslebror sin Per.

"Kven har skulda for at Per døyr? Er det mora, som overlèt ansvaret? Eller er det Ole, som ikkje forstod at det å leike brannbil med ei barnevogn med ein baby i faktisk er farleg og dumt? Eit så lite barn har enno ikkje lært å skilje mellom fantasi og røyndom, leik og alvor"

Foreldra legg skulda på Ole

13. november 2008

Eg

heve lært at EU gjev bøtar dersom eit land bryt lovane, og desse pengane blir bruka te å lage nye lovar!

9. november 2008

Repslaging!

No heve eg bruka ei veke på å lære å lage taug på middelaldervis! Me heve laga taug av kokos, Manilla, Hamp (og kunsthamp), av aviser, lin, plastik, garn og lindebast. Ein anna ting me lærte va at det kun æ fantasien på set grensene for kva me kan laga taug av, sø i dag gjekk eg meg ein tur og plukka 2 meter høge stå, som skø tørke og bankast slik at eg får ut midten som sø kan tvinnast i hop te taug, eg gler meg!
Detta æ reperbanen me bruka, den va på 56 m. Ordentelege reperbanar æ på 330 meter, noko som tesvarar 1/10 nautisk mil ferdig taug.
Lind ette å ha lege ca. 3 månadar i vatn, og røyta, og sø tørka, klart til bruk!
Mia æ klar te å spinne lin!
Ferdig lindebasttaug!