1. september 2009

Det sanne, det gode og det skjønne

"I filosofihistoria finn me ei rekkje innvendingar mot førestillinga om at me kan ha sikker kunnskap. Det kan til dømes tenkjast at me berre er hjernar som ligg i ei saltvassløysing og mottek elektriske impulsar som skaper førestillingar i medvitet vårt. Eit liknande tankeeksperiment finn me i Descartes si hypnose om den "vonde ånda". Ambisjonen til Descartes er likevel å overvinne ein skeptisk posisjon og visa at me faktisk kan ha sikker kunnskap om røynd. Gje ei framstilling av Descartes sin argumentasjon og diskuter om Descartes kan seiast å lukkast i å prove at me kan ha sikker kunnskap"

Descartes, mannen bak "Cogito ergo sum"= Eg tenkjer, altså er eg.