28. august 2008

Eg heve kje bilete av d flate landskapet mæ Trondheimsfjorden i enden, garden som tehøyrer skulen, adde seglbåtane som me skø på tur mæ, matsalen der maten kjem på bordet ell nokon av dei 45 (ja d æ kje sø mange :) elevane hera, men d kjem seinare. Akkurat no tenkte eg berre at eg sille skrive litt fø at bloggen kje skø stoppe heilt opp. Las nokre Hald-bloggar istad og at d bur temmeleg mange nasjonalitetar på skulen og då tenkte eg at eg måtte skrive at her på skulen æ d 3 danskar, 1 svenske, 4 tyskerar, 1 hollender og ei finni. Veldig artig å rø mæ dei, sjølv om danskane kje skjønnar høtt nordmennane seie og OMVENDT. Men d bli veldig mange artige misforståelsar ut av d. I tillegg heve mange like ord i norsk og nederlandsk ulike tyingar. T.d. står d på timeplanen at me skal ha haustutfart mæ heile skulen (altså ei veker segltur....), men jenta frå Nederland byrja skikkeleg å lure fordi utfart i Nederland betyr gravferd. Sø ho trudde d va eit slags slakterituale av sauine!!

Mæn no må eg gjera meg ferig fordi me skø spela fotballkamp mot lærarene kl. 18:00:-)