15. mars 2010

Det hender, når eg går med sko som passar til veret, at eg ler når eg ser folk som må hoppe over vassdammar eller gå omvegar fordi dei har tatt på seg sko som slett ikkje passar til veret

I dag kunne nokon ha ledd av meg

Men slik går det når ein skal feire ein etterlengta vårdag i Bergen som fort snur til å bli ein av mange snoversdagar

Men eg redda meg, for i Bergen er det like vanleg å ha ein paraplyen under armen som det er å ha eit bankkortet i lomma

Og eg kjem nok til å fortsetje å le litt av folk i upassande fottøy, i alle fall høge hælar på is