14. februar 2009

Her om dagen va heile skulen på skitur! D va sø artig, fø me gjekk ein tur, sø laga me bål. Og sø laga me hopp, slalombakke, kuleløype og anna rart. Tryna fleire gonger, men d va berre artig d au:)


No snogar d ute og himmelen er blå og sola skin, og eg vil berre ut å gå på ski, men i dag sit me inne og skø lære oss å flette kurvar. D æ spennandes, men d kjennest litt meiningslaust ut å vera inne når d æ sø utruleg bra ver ute!

10. februar 2009

No, No kan eg endeleg starte å blogge att. For meg kjennest 14 dagars-3 vekes bloggpause veldig lenge ut. Pausa skuldast kameramangel, men forrige laurdag løyste eg problemet! D va herleg, sø no kan eg vise bilete frå turen som eg akkurat kom att frå.

Tre valfag var på hyttetur for å hohhe ned nokre tre, som hestelinja skø hente seinare. D va veldig artig, og me haldt på i to heile dagar med å hogge tre, kviste dei, dele dei i mindre bitar, kløyve fleire av dei til benkar, tenne bål, eta sjokoladebollar, sprengfyre inne, knekke 2 økser, gå på treekskusjon, høyre på eit føredrag om lafting og å lære korleis ein finn ut lengda og tjukkleiken på eit tre før ei høgg d.
Lefætten, støylen te skulen, der me sov!
"Ein skal ikkje hogge av den greina ein sit på"