13. april 2010

11. januar starta eg på faget ARK 103, 8.mars hadde eg eksamen og i går fekk eg resultatet

Så enkelt kunne det vore, men eg har bruka så mykje tid på å tenkje

Eg har hatt så mykje dårleg samvit for

-At eg sov lengre enn eg burde
-Ikkje las så lenge som eg skulle gjort
-Tok lengre pause enn eg fortente
-Ikkje gadd å lesa dei seiste sidene i kapitelet
-At eg ikkje nytta sjangsen eg har fått fullt ut
-Fordi det er så mange som så gjerne skulle vore i mine sko, og eg følte eg ikkje
fortente å vera i dei
-For alle som har levd før meg og gjerne skulle hatt sjangsen til å gå lengre på
skulen enn til dei var 15

Eg byrja å tenkje at eg kanskje ikkje var født til noko akademisk liv, at eg heller burde finne på noko anna

Så fekk eg resultatet og kunne endeleg sleppe tankane vekk, og heller vita at eg dug!