24. juli 2008

Ikkje noko nytt...!

Frå 9.juli og til i dag har eg gjort d sama kvar dag sø d æ kje sø mykje nytt å skrive. D kan då høyrest kjedeleg ut å gjera d sama heile ti, men tingen æ d at eg have fri heile dagen og difor kan velje akkurat i kva retning eg vi gå. Går eg nordivi går eg ivi ei myr, sør= ivi ein fjelltopp mæ knallutsikt, vest= langs ein grusvegg, aust=opp ein topp langs ei bekk. Men d finst tusen mogleghetar fordi d og finst nordvest, søraust....osv...

Midt i blandt adde dagene som va akkurat som dn forrige dukka d opp ein dag heilt utanom d vanlege:

Geitane va kje på plass om morgonen (halv 7), sø då va d berre å draga på seg stevlane og hente dei. Fann dei heilt i enden av eit vatn, og kom kje i gang før klokka halv 11, d va artig...! Hadde 4 timars pause før eg fekk besøk av ei lang rekke geitar, ei dyrlege og ein heil barnefamilie. I tillegg dukka berre halvparten av geitane opp slik at eg måtte heim og hente far, slik at han kunne hente restene medan eg mjølka og underhaldt ungane og dyrlegen, som for i vegen og sjekka dyra for adde moglege defektar og sjukdommar.

D va ei artig avslutting på denna støylsperioda, og no sit eg og Ingvild hjå Hilde i Halden i 35 varmegrader og held på å smelte bort!

PS: håpar de skjønnar kva eg meinar/skriv, fø d gjer kje eg til adde tier!