2. oktober 2009

Av og te kan eit kort møte med eit anna menneske gjera sø sterkt inntrykk på deg, d æ som ein får sjangsen te å bli kjent med eit heilt nytt liv

D skjedde i dag. Og d æ eg sø takknemleg fø. Ho va nok mellom 70 og 80 år ein plass, og gjennom den samtala me hae fekk eg innblikk i eit anna menneskets liv. Gjennom ordvala og faktene hennes kunne eg danne meg eit heilt bilete av livet hennar. D æ vanskeleg å skrive med ord kor mykje noko kan bety for eit menneske, men d møte gjorde sø inntrykk på meg, både på godt og vondt.

Av og te kan folk du kje kjenner eller nokon gong kjem te å møte att gjera sø sterkt inntrykk på deg og d gjorde denne gamle dama, berre med å vera seg sjølv.

Eg håpar at eg sjå ho att ein dag, og berre vita at det menneske der det kjenner eg litt